Teknisk-HMS

ABARIS AERIAL THEATER

Tekniske krav

 

Luftakrobatikk

 1. Ved luftakrobatikk bør høyde til riggpunkt være 7 meter eller høyere.
 2. Arrangør må sikre oss trygg adgang til riggpunktet før og etter forestilling.
 3. Alle riggpunkt må tåle en belastning på minimum 10 kn.
 4. Skal utstyr rigges opp og ned i løpet av forestilling må det være føringsvei for tauverk til et riggpunkt som kan betjenes under forestilling.
 5. Avstand fra riggpunkt til annet utstyr må være minimum 80 cm.
 6. Det skal være en ryddet sone med radius 180 cm rundt tau/tissue sitt senterpunkt. Artister skal ikke kunne treffe noe ved fall.
 7. Arrangør er ansvarlig for at det er tilgjengelig sikre konstruksjoner som det kan rigges i.
 8. Etter opprigg skal utstyret beskyttes mot uvedkommende.

 

Ild/Flammer

 1. Hvis det er ønskelig at artistene gjør et nummer med flammer, må arrangør sørge for at scene og omgivelser er brannsikret og at slukkeutstyr er tilgjengelig.

 

Lys

 1. Abaris medbringer ikke eget lys.

 

Lyd

 1. Arrangør må sørge for at Tono-avgift er betalt.

Nedrigg

 1. Arrangør er ansvarlig for nedrigging hvis dette ikke kan gjøres i rimelig tid etter show.

 

Øvrig sikkerhet

 1. Abaris går ikke på akkord med sikkerhet. Utover selve opptredenen i vårt utstyr skal alt arbeid og opphold i høyden være i samsvar med gjeldende regelverk. Alle adkomstveier skal være rigget og utstyrt slik at riggere og artister trygt kan bevege seg i henhold til gjeldende regelverk. Vi kan benytte stiger, lifter, stillaser, bruer og lignende som er dimensjonert for profesjonelt bruk. Hvis det viser seg at det ikke er mulig å rigge uten fare for liv og helse, forbeholder Abaris seg retten til å kansellere opptreden uten noen form for ansvar. Abaris kan bidra til å gjennomføre en risikovurdering hvis det er ønskelig. Våre artister er forsikret i Gjensidige.

 

Utfyllende rider og engasjementskontrakt oversendes på forespørsel.

 

 

Artist: Miriam V. Magnussen (begge bilder)

© Copyright. All Rights Reserved.